bezstronny


bezstronny
bezstronny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, bezstronnynni {{/stl_8}}{{stl_7}}'niefaworyzujący żadnej ze stron; obiektywny, sprawiedliwy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bezstronne jury. Bezstronny sędzia. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezstronny — bezstronnynni «kierujący się obiektywizmem, nie będący stronniczym; obiektywny, sprawiedliwy» Bezstronna krytyka, opinia. Bezstronny sędzia. Bezstronni rozjemcy …   Słownik języka polskiego

  • sąd — m IV, D. u, Ms. sądzie; lm M. y 1. «państwowy organ wymiaru sprawiedliwości; zespół sędziów» Sąd apelacyjny, kasacyjny, rewizyjny. Sąd cywilny, karny. Sąd wojewódzki. Sąd dla nieletnich. Prezes sądu. Skład sądu. Wyrok są …   Słownik języka polskiego

  • Бущинский Стефан — Бущинский (Buszczynsky), Стефан польский писатель (1821 92). Учился на историко филологическом факультете Киевского университета и после 1863 г. путешествовал по Европе, печатая в разных местах свои сочинения под псевдонимом С. Буш (S. Busz.). Из …   Биографический словарь

  • Afterparty (Cool Kids of Death album) — Infobox Album Name = Afterparty Type = studio Artist = Cool Kids of Death Released = 18 April 2008 Recorded = 2007–2008 Genre = Alternative rock Length = 37:50 Label = Agora SA/ Chaos Management Group Producer = Kamil Łazikowski, Marcin Kowalski… …   Wikipedia

  • bezstronnie — przysłów. od bezstronny Przedstawić bezstronnie sprawę. Bezstronnie rozstrzygnąć spór …   Słownik języka polskiego

  • neutralny — neutralnyni 1. «nie skłaniający się w żadną stronę, nie podlegający niczyim wpływom; bezstronny, niezależny» 2. «zachowujący neutralność, nie biorący udziału w konflikcie, w wojnie między państwami; nie należący do żadnej z walczących stron»… …   Słownik języka polskiego

  • nieuprzedzony — nieuprzedzonydzeni «nie mający uprzedzeń; bezstronny, obiektywny» Nieuprzedzony obserwator. Nieuprzedzony sąd …   Słownik języka polskiego

  • obiektywny — obiektywnyni 1. «odznaczający się obiektywizmem, wolny od uprzedzeń; bezstronny» Obiektywny obserwator, sprawozdawca. Obiektywny sąd. Obiektywna wypowiedź. ∆ Psychologia obiektywna «kierunek psychologii fizjologicznej będący odmianą behawioryzmu …   Słownik języka polskiego

  • obserwator — m IV, DB. a, Ms. obserwatororze; lm M. obserwatororzy ( owie), DB. ów 1. «człowiek obserwujący coś, przyglądający się czemuś z uwagą, śledzący, badający coś; widz, świadek» Bezstronny, bystry, powierzchowny obserwator. 2. «przedstawiciel jakiegoś …   Słownik języka polskiego

  • uprzedzenie — n I 1. rzecz. od uprzedzić Uprzedzenie o wyjeździe. 2. lm D. uprzedzenieeń «negatywny stosunek do kogoś lub czegoś, powstały w wyniku powziętych z góry przekonań, nie sprawdzonych sądów itp., nieuzasadniona niechęć» Fałszywe, nieuzasadnione,… …   Słownik języka polskiego